health news

ควบคุมการไหลเวียนของเลือดที่หัวใจ

โรคหลอดเลือดแดงตีบ Takayasu แบ่งเป็นกลุ่มที่มีรูปแบบของยีน MLX ซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งหรือสองฉบับความเสี่ยง พวกเขาพบว่าอัลลีลที่มีความเสี่ยงมากกว่าในผู้ป่วยมีความเกี่ยวข้องกับแผลในหลอดเลือดแดงที่อยู่ใกล้กับหัวใจและเป็นโรคที่แพร่หลายมากขึ้น หลังจากพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างการกลายพันธุ์และโรคนี้เราได้ศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ยีนที่เปลี่ยนแปลงได้จริง

(more…)

By admin, ago