เกาะที่มีรูปร่างคล้ายช้างหมอบแห่งนี้ เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของระนอง และยังเป็นแหล่งผลิต “กาหยู” หรือมะม่วงหิมพานต์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอีกด้วย โดยชาวบ้านบนเกาะช้าง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำ สวนมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศ นอกจากนี้บางบ้านยังทำสวนยางพาราและประมงชายฝั่ง ทั้งนี้ บนเกาะยังมีศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกาะช้าง ซึ่งผลิตไวน์จากผลกาหยู และแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์อีกด้วย

กิจกรรมน่าทำ เดินออกกำลังกายไปยังจุดชมวิวของเกาะช้าง ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง โดยต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง และเสียค่าคนนำทาง คนละ 100 บาท สำหรับหมู่คณะ 10 คน ราคา 300 บาท สนุกกับการตกปลา เนื่องจากเกาะช้างเป็นแหล่งปลาชุกชม เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหม้อแตก ปลาอินทรี และเกาะเกียงใกล้ ๆ กับเกาะช้างก็มีปลาชุกชุมเช่นกัน อาทิ ปลาสากเหลือง ปลาสากดำ ปลาสละ ปลากะมง โดยสามารถเช่าเรือเพื่อตกปลาแบบใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง คนละ 200 บาท หรือแบบไปเย็นกลับเช้า คนละ 500 บาท สอบถามได้จากชาวบ้านบนเกาะ ชมธรรมชาติบนหลังอานกับการปั่นจักรยานเสือภูเขา ผ่านสวนกาหยู สวนยางอันร่มรื่น จนถึงป่าชายเลนที่มีปูหลากสีนานาชนิด ดูนกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะนกเงือกพันธุ์เล็กที่เรียกว่า นกแก๊ก ซึ่งมีความคุ้นเคยกับคน และสามารถหาดูได้ง่าย ยกเว้นเดือนมีนาคม-เมษายนอันเป็นช่วงที่นกเงือกสร้างรังเลี้ยงลูก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: travel news