การส่งออกที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน นายพาณิชย์นุชรัตน์ซันนวดวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนเราจึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ด้วยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

นอกจากนี้ราชอาณาจักรอาจได้รับประโยชน์จากการทำงานเป็นศูนย์กลางการส่งออกของประเทศอื่น ๆ “เขากล่าว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมการส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 9.04% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่ารวม 1.45 ล้านล้านบาท หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลและสภาธุรกิจกำลังดำเนินการโครงการเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน มีความเห็นร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต่างๆว่าการจับคู่ธุรกิจจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางการค้าระยะสั้นและตื้น ๆ ระหว่างผู้ประกอบการเท่านั้น

Categories: News