ความซับซ้อนของการค้นพบยาเสพติดในอุตสาหกรรม แต่กิจกรรมของยาเสพติดจำนวนมากยังไม่เป็นที่เข้าใจในเวลาที่ได้รับการอนุมัติทำงานโดยไม่คาดคิดในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น ๆ ในชั้นเรียน การกำหนดลักษณะการยับยั้งเป้าหมายที่แน่นอนและผลกระทบทางชีวภาพของยารักษาโรคเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะในบางกรณีความแตกต่างเหล่านี้

การศึกษาอย่างละเอียดและออกแบบมาอย่างรอบคอบเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าใจว่าจะเรียงลำดับหรือรวมยาแปลงเหล่านี้ได้ดีที่สุดและเพื่อระบุว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เซลล์ขึ้นอยู่กับตระกูลของโปรตีนเพื่อควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนของการแบ่งเซลล์ โปรตีนเหล่านี้มักจะผิดปกติในเซลล์มะเร็งกระตุ้นการแบ่งผิดปกติและการเติบโตของเซลล์

Categories: health news