ที่ดินซึ่งอยู่ในบริเวณของโรงงานแปรรูปตะกั่วและบ่อตะกอนถูกพิจารณาโดยกรมควบคุมมลพิษ ว่ามีระดับตะกั่วที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยหรือเกษตรกรรมและต้องการการฟื้นฟูสภาพ PCD เสนอชั้นหินหนา 60 เซนติเมตรเพื่อป้องกันการรั่วของตะกั่วและเติมด้วยดินที่สะอาด ชุด 88 GNSS ซึ่งมีราคาประมาณ 36 ล้านบาทเป็นส่วนสำคัญของเครือข่าย GNSS

ที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและจะเข้ามาแทนที่วิธีการสำรวจที่ดินครั้งก่อนของ ARLO ระบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ ARLO ในการจัดการที่ดินและช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ดินนายวิวัฒน์กล่าว คณะกรรมการยังได้อนุมัติงบประมาณ 5,000 ล้านบาทในการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในพื้นที่ 1,640 ไร่ ARLO มอบให้แก่เกษตรกร 89 คนในตำบลเขาสกอำเภอหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่และตำบลบ่อทองของตำบลบ่อทอง

Categories: News